Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Haziran 2022

Sirküler No: 342


16 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No:2) değişikliği ile;

– Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’a göre kurulan yetkili müesseseler, 16.6.2022 tarihinden itibaren 5.000 Amerikan Doları veya eşiti döviz alış ve satış işlemlerinde ve yapacakları sözleşmeler öncesi vergi kimlik numaralarının tespiti ve kullanımı ile ilgili işlemleri yapacaklardır.

Bu hüküm bankalar, özel finans kurumları ve posta merkezleri için de geçerli olacaktır.

Tebliğ değişikliği ektedir.

EK- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği değişikliği

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/06/20220616-5.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.