Sirküler

No: 43

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Ağustos 2021


27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda öngörülen ve 31 Ağustos 2021 tarihi olan son başvuru süresi ile bildirim ve beyana ilişkin ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır.

Söz konusu Karar düzenlemesi ekte yer almaktadır.

EK-1 27 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.