Ahmet Karagöz
Destekler ve Hibeler Uzmanı
31 Ekim 2022

Sirküler No: 3


KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında 27.10.2022 tarihinde güncellemeler yapılmıştır. Yapılan güncellemeler neticesinde programın son hali aşağıdaki gibi olmuştur.

İşletme Geliştirme Destek Programı nedir?
Program, küçük ve orta ölçekli işletmelerin öncelikli ihtiyaçlarını belirleyip bunların giderilmesini sağlayarak rekabet edebilme potansiyeli oluşturmayı, kurumsallaşma ve beraberinde markalaşma kapasitelerini güçlendirmeyi, ekonomideki paylarını arttırmayı amaçlar. Programa başvuru yapacak işletmelerin Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği şekliyle gerçek / tüzel kişi statüsünde yer alması, KBS (Kobi Bilgi Sistemi)’nde aktif kaydının olması gereklidir.
İşletmeler programdan faydalandıktan sonra 1 defa olmak üzere tekrar başvuruda bulunarak destekten faydalanabilir.

Destek Unsurları Nedir?

Yurtiçi Fuar Desteği:
İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası ihtisas fuarları ile İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.
Destek kapsamında firmalara %60 oranında ve toplamda 100.000 TL destek verilir.

Yurtdışı İş Gezisi Desteği:
İşletmelerin, uluslararası iş birliğini temin etmelerini ve artırmalarını sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir. Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında; konaklama giderleri, ulaşım giderleri ile tercümanlık giderleri desteklenir.
Destek kapsamında firmalara %60 oranında ve toplamda 90.000 TL destek verilir.

Nitelikli Eleman Desteği:
Bu destek Yükseköğretim kurumlarından mezun ve yeni istihdam edilen personel için verilen net ücretlerin %60’ı oranında toplamda 50.000 TL(Ar-Ge Merkezi ve Teknoparkta bulunan firmalar için 75.000 TL)’ye kadar desteklenir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği:
Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent ve marka vekili giderlerine, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı marka tescil belgelerine yaptığı giderlere %60 oranında 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

Belgelendirme desteği:
İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki belgeler (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.) ile yurtdışından onaylanmış/akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelere ilişkin giderlerine destek verilir
Destek kapsamında %60 oranında 300.000 TL’ye kadar destek verilir.

Tasarım desteği:
İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin giderler desteklenir.
Destek kapsamında %60 oranında 75.000 TL’ye kadar destek verilir.

Test Ve Analiz Desteği:
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlar ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Destek kapsamında %60 oranında 300.000 TL’ye kadar destek verilir.

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği:
TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir.
Destek kapsamında %60 oranında 80.000 TL’ye kadar destek verilir.

Model fabrika desteği:
İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak tanımlanan model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden ve/veya MESS Teknoloji Merkezi-MEXT’den işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir
Destek kapsamında %60 oranında 100.000 TL’ye kadar destek verilir.

Teknik danışmanlık desteği:
İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/ yenilik/ dijitalleşme ve büyüme alanları kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen alt alanlarda beceri ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık hizmetine destek verilir.

Destek kapsamında %60 oranında 40.000 TL’ye(Teknopark firmaları için 50.000 TL’ye)kadar destek verilir.

Sonuç olarak yapılan son güncelleme ile birlikte destek kalemlerinin üst limitlerinde artışlara gidilmiş ve toplam program bütçesi 1.290.000 TL,’ye yükseltilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.