Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Ekim 2022

Sirküler No: 437


Cumhurbaşkanı kararı (Karar Sayısı: 6297) ile;

-Kurumların 30/9/2022 tarihli bilançolarda yer alan yabancı paraları da

Türk lirasına çevirmeleri ve bu suretle Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda söz konusu hesapların değerlemesinden elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221027-6.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.