Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
27 Ekim 2022

Sirküler No: 671


SGK tarafından yayımlanan 26.10.2022 tarihli 54784942 sayılı yazıda özetle, vergi mevzuatına göre basit usul olup, genç girişimci desteği iptal edilen veya faydalanmak için müracaat edip faydalanmayanlar için teşvik uygulamasından yararlanmaları mümkün değilken bu uygulama ile yaralanmaları mümkün hale getirilmiştir.

Bu yazı kapsamında, mükelleflerin bağlı oldukları Vergi Dairelerinde iş bu yazı içeriğinde belirtilen şartları taşıyan Basit Usul Mükellefleri Genç Girişimci Desteğini alabilecektir.

Yazı için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.