Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Haziran 2023

Sirküler No: 711


Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından yapılmasına imkân tanıyan 7413 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesi 1 Temmuz 2023 de yürürlüğe giriyor.

Düzenlemeye ilişkin yayımlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile usul ve esaslar belirlenmiş olup ayrıntıları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230111-12.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.