Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Temmuz 2023

Sirküler No: 746


7456 sayılı 6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesiyle ek motorlu taşıtlar vergisi (Ek MTV) ihdas edilmiş ve söz konusu düzenleme Kanunun yayımı tarihi olan 15/7/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 1) ile de usul ve esasları belirlenmiştir.

Buna göre,

-15/7/2023 tarihinde ilgili sicilde kayıt ve tescilli bulunan taşıtlar ile yine bu Kanunun yayımı tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar girmektedir.

-Ek MTV, söz konusu taşıtlardan bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için alınacaktır.

-Tahakkuk eden ek MTV iki eşit taksitte olmak üzere, birinci taksiti Ağustos ayının sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2023 yılının Kasım ayı sonuna kadar ödenecektir..

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/07/20230728-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.