Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Eylül 2023

Sirküler No: 796


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 13/09/2023 Tarihli kararları ile;

-Tedarikçi finansman anlaşmaları ile uluslararası vergi reformuna dair standart değişiklikleri yayımlandı.

Kararlar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230919-6.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230919-7.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.