Sirküler

No: 106

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Şubat 2020


İşçilere işverenleri tarafından zorunlu olarak çocuk yardımı yapılacağına dair 4857 sayılı Kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, işverenler yapacakları iş veya toplu iş sözleşmelerine hüküm koymak kaydıyla işçilerine çocuk yardımı yapabilmeleri mümkündür.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.