Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Ağustos 2023

Sirküler No: 870


Yapı birim maliyetleri ile ilgili uygulama esaslarını göstermek üzere SGK tarafından 23.08.2023 tarihli 79321349 sayılı Genel Yazı yayımlandı.

Genel Yazı ve ekleri için tıklayınız.

Genel Yazı;

yapı birim maliyetleri genel yazısı

Ekler;

GENEL YAZI EKİ ÖRNEKLER

GENEL YAZI EKİ TEBLİĞ 12 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.