Sirküler

No: 68

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Aralık 2019


İşsizlik ödeneğine hak kazanma şartları 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 51’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre; emeklilik veya toptan ödeme nedeniyle yapılan fesihlerde; malulen emeklilik nedeniyle yapılan fesihlerde; emeklilik için yaş şartı dışında sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısının tamamlanması nedeniyle yapılan fesihlerde; İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMEZ.

Dolayısıyla, emekli iken yeniden hizmet akdine istinaden çalışmaya başlayıp, herhangi bir nedenden dolayı işinden ayrılan işçi, zaten emekli olduğu için işsizlik ödeneğine hak kazanamaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.