Sirküler

No: 69

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Aralık 2019


Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen yürürlükte bulunan 14’üncü maddesine göre;

“Bu Kanuna tabi işçilerin hizmet akitlerinin:

  1. Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

 

Feshedilmesi … hallerinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.”

Bu düzenlemeye göre, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini fesh etme yetkisi HEM İŞÇİDE HEMDE İŞVERENDEDİR. Dolayısıyla, askerlik şubesinden gelen yazıya istinaden işçinizin iş akdini bu nedenle fesh edip kıdem tazminatını ödemek zorundasınız.

Askerlik nedeniyle yapılan fesihlerde ihbar tazminatının doğmayacağına dair yargı kararları mevcuttur. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin E. No: 2007/41150, K. No: 2009/6061 sayılı kararında; emeklilik, muvazzaf askerlik, evlilik gibi nedenlerle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.