Sirküler

No: 70

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
6 Ocak 2020


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 27.12.2019 tarihli E.20662475 sayılı Genel Yazısı ile;

2020 yılı Ocak ayından itibaren “hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet veya muhtasar prim ve hizmet beyannamesi düzenlenmesi ve hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında (7103 sayılı Kanun ile getirilen) geriye yönelik teşvik değişikliği taleplerinin işleme alınmayacağını bildirmiştir.

Genel Yazı Sirküler Ekinde Yer Almaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.