Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
31 Temmuz 2023

Sirküler No: 749


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7408) ile;

– Kurumların 30/6/2023 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 31/12/2023 tarihine kadar TL ye çevirmeleri ve en az üç ay vadeli hesaplarda değerlendirmeleri durumunda vade sonunda elde edilen değerleme farkları, faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar da kurumlar vergisinden müstesna tutulacaktır.

Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.