Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Ocak 2023

Sirküler No: 530


TCMB tarafından yayımlanan tebliğ ile 31.1.2023 tarihinden itibaren Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması halinde,

1) Çek bedeli 6 bin Türk Lirası veya üzerinde ise  6 bin Türk Lirası,

2) Çek bedeli ) 6 bin Türk Lirası altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması halinde,

1) Çek bedeli 6 bin Türk Lirası veya altında ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığı  6 bin Türk Lirası tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli 6 bin Türk Lirası üzerinde ise çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmi karşılığa ilave olarak  6 bin Türk Lirası ödemekle yükümlüdür.

Tebliğ ve diğer ayrıntılar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230128-11.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.