Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
27 Ocak 2023

Sirküler No: 528


TBMM de kabul edilen, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (No. 7434) ile daha önce satılmamış ve yüklenici firmaların mülkiyetinde olan konutlar ile yapımına henüz başlanmamış veya yapımı devam eden konut projelerinden konut edineceklere sağlanacak konut finansmanlarına

yönelik bankacılık mevzuatı kapsamında yeterli ödeme gücüne sahip olduğu bankalarca değerlendirilen gerçek kişilere sağlanacak konut finansmanı için katkı verilecektir.

Bu çerçevede; bir gerçek kişi için ilk üç yıldaki finansman taksit tutarının gerçek kişinin hane gelirinin yüzde 30’unu aşan kısmı kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten katkı aktarılır.

Yüzde 30’luk oranı yüzde 30 ila yüzde 50 arasında belirlemeye, üç yıllık süreyi bir yıla kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Kanun resmi gazetede yayımlanmasını müteakip yürürlüğe girecektir.

TBMM de kabul edilen kanun metni için tıklayınız.

https://www5.tbmm.gov.tr/kanunlar/k7434.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.