15 04, 2024

Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması

2024-04-15T10:22:02+03:00Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 977 Ücretlilerde engellilik indirimi uygulaması -Ücretli personele nakden veya hesaben yapılan ücret ödemelerinden işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi ile varsa sendika aidatı, şahıs sigortası primi ve engellilik indirimi tutarları düşüldükten sonra bulunan gelir vergisi matrahı üzerinden, birikmiş gelir vergisi matrahı da dikkate alınarak gelir [...]

15 04, 2024

Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması

2024-04-15T10:19:34+03:00Nisan 15th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Nisan 2024 Sirküler No: 976 Mali Müşavirin Yanında Çalışan Personelin Tedavi Harcamalarının Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirim Konusu yapılması Mali müşavirin yanında çalışan hizmet erbabının iş yerinde veya iş yerinin müştemilatındaki tedavi ve ilaç giderlerinin 193 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi kapsamında serbest meslek kazancının tespitinde gider [...]

14 04, 2024

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılığı

2024-04-14T15:05:06+03:00Nisan 14th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1028 Köy ve Mahalle Muhtarlarının Sigortalılığı 2108 sayılı Muhtar Ödenek Ve Sosyal Güvenlik Yasasının 4’üncü maddesine göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek bir çalışması bulunmayan veya bu kapsamda aylık [...]

14 04, 2024

İstirahat Raporları Onay Ve Süreçleri

2024-04-14T15:02:41+03:00Nisan 14th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1027 İstirahat Raporları Onay Ve Süreçleri Rapor Süresi: Ayaktan tedavilerde tek hekim raporu ile bir defada en çok 10 gün istirahat verilebilir. İstirahat sonrasında kontrol muayenesi raporda belirtilmiş ise toplam süre 20 günü geçmemek kaydı ile istirahat uzatılabilir. 20 günü aşan istirahat raporları sağlık kurulunca [...]

14 04, 2024

SGK İş Kazası Süreçleri

2024-04-14T15:05:36+03:00Nisan 14th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Nisan 2024 Sirküler No: 1026 SGK İş Kazası Süreçleri 5510 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası; a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli [...]

8 04, 2024

SEDDK, BES Kısmi Ödeme Genelgesini Yayımladı

2024-04-08T12:48:47+03:00Nisan 8th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Nisan 2024 Sirküler No: 1025 SEDDK, BES Kısmi Ödeme Genelgesini Yayımladı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girecek BES kısmen ödeme ile ilgili 04.04.2024 tarihli 2024-13 sayılı Genelgesini yayımladı. Detay bilgi için lütfen Genelgeyi inceleyiniz. BES Kısmen-Ödeme-Genelgesi Prozon Bordro [...]

8 04, 2024

3 Adet Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapıldı

2024-04-08T09:53:07+03:00Nisan 8th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 08 Nisan 2024 Sirküler No: 1024 3 Adet Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapıldı Resmi Gazete'nin 8 Nisan 2024 tarihli nüshasında yayımlanan Ulusal Meslek Standartında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğle 2016/1 ve 2016/14 numaralı Tebliğlerde değişiklik yapıldı. Elektrik tesisatçısı (seviye 5), ön muhasebe elemanı (seviye 4), yardımcı muhasebe elemanı (seviye 5) ulusal [...]

7 04, 2024

Yurtdışı Prim Transferinin Sigortalı Hizmete Etkisi

2024-04-07T18:40:17+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1023 Yurtdışı Prim Transferinin Sigortalı Hizmete Etkisi Bilindiği üzere; vatandaşlarımızın yurt dışında çalıştıkları süreler talebe istinaden borçlanma yapılmak şartıyla Ülkemizde sigortalı hizmete sayılması mümkün olmaktadır. Gerek ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılan ülkelerde gerekse yapılmayan ülkelerde çalışan vatandaşlarımız bunları belgelendirmek üzere Ülkemizde borçlanma yoluyla hizmet satın [...]

7 04, 2024

Trafik Kazası Vakalarında SGK Rücu İşlemleri

2024-04-07T18:37:51+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1022 Trafik Kazası Vakalarında SGK Rücu İşlemleri Bilindiği üzere, trafik kazalarında trafik kazasına karışan kişilerin bir işveren tarafından iş nedeniyle görevlendirilmiş (yahut görevlendirilmemiş) kişiler yanında normal kişiler de olabilir. Bu ayrım neden önemli? Şöyle ki; örneğin bir işverene tabi çalışan X kişisi işveren tarafından yapılan [...]

7 04, 2024

Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı?

2024-04-07T18:34:45+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1021 Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı? Ülkemizde zorunlu sigorta yanında isteğe bağlı sigorta da bulunmakta ayrıca SGK çatısı altında olmayan ancak yetki verilmiş özel emeklilik şirketleri tarafından isteğe bağlı BES ve daha sonra cayma hakkı tanıyan önce zorunlu daha sonra isteğe bağlı [...]

Go to Top