30 05, 2023

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile E-Defter Beratlarının Yüklenme Süresi Uzatıldı

2023-05-30T09:43:25+03:00Mayıs 30th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2023 Sirküler No: 690 Gelir idaresince yayımlanan 29 Mayıs 2023 tarihli ve 157 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile, elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 31 Mayıs 2023 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi [...]

21 12, 2022

2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeler

2022-12-21T09:49:38+03:00Aralık 21st, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2022 Sirküler No: 481 TURMOB tarafından yayımlanan sirküler ile; ⎯Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012  tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, ⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ , [...]

2 06, 2022

E-Defter ve beratlarının oluşturma ve yüklenme son tarihi, 3 Haziran 2022 ye uzatıldı

2022-06-02T09:56:51+03:00Haziran 2nd, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Haziran 2022 Sirküler No: 326 e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi, 3 Haziran 2022 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Uzatma ile ilgili yayımlanan Sirküler ektedir. EK- Vergi Usul Kanunu Sirküleri/142 https://www.gib.gov.tr/node/159928

20 01, 2022

E-Defter Beratlarının Aylık veya Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yüklenebilmesine İlişkin Duyuru

2022-01-20T20:17:40+03:00Ocak 20th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Ocak 2022 Sirküler No: 195 Gelir İdaresi Başkanlığının 10 Ocak 2022 tarihli duyurusu ile; -01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici [...]

Go to Top