28 11, 2023

Yüksek enflasyonlu bir ekonomide finansal raporlama hakkında uygulama rehberi

2023-11-28T17:00:41+03:00Kasım 28th, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Kasım 2023 Sirküler No: 847 KGK tarafından yayımlanan Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonomide Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi ile; para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablolarında sunulan tutarların raporlama dönemi sonundaki cari değeri üzerinden ifade edilecek şekilde düzeltileceği, bu düzeltme işleminin işletmelerin tâbi olduğu finansal raporlama çerçeveleri uyarınca sunmaları [...]

22 08, 2023

Finansal raporlama ve bağımsız denetim hakkında soru ve cevaplar

2023-08-22T09:56:21+03:00Ağustos 22nd, 2023|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Ağustos 2023 Sirküler No: 768 Uluslararası finansal raporlama standartlarıyla uyumlu finansal raporlama çerçevelerine göre hazırlanan finansal tablolar, işletmenin durumunu gerçeğe uygun bir şekilde ortaya koyarak finansal tablo kullanıcılarının doğru kararlar vermelerine olanak sağlamaktadır. Finansal tabloların tüm önemli yönleriyle geçerli finansal raporlama çerçevesine uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı ise işletmeden bağımsız üçüncü bir tarafça yürütülen [...]

21 12, 2022

2023 Yılında Tutulacak Defterler ve Tasdik Durumları, e-Defter, Defter Beyan Sistemi ve Finansal Raporlama Düzenlemeler

2022-12-21T09:49:38+03:00Aralık 21st, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2022 Sirküler No: 481 TURMOB tarafından yayımlanan sirküler ile; ⎯Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012  tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ, ⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ , [...]

Go to Top