Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Aralık 2022

Sirküler No: 481


TURMOB tarafından yayımlanan sirküler ile;

⎯Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından ortaklaşa çıkarılarak 19 Aralık 2012  tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ,

⎯ 13 Aralık 2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 1 Sıra Numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğ ,

⎯ 19  Ekim  2019  tarihli  ve  30923  sayılı  Resmî  Gazetede  yayımlanan    3  Sıra  No’lu Elektronik  Defter  Genel  Tebliği  (Sıra  No:  1)’nde  Değişiklik  Yapılmasına Dair Tebliğ,

⎯ 17 Aralık 2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 486 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği,

⎯ Finansal tabloların TFRS’ye düzenlenmesi konusunda KGK Kararları hükümlerine göre 2023 yılında tutulacak defterler,  tasdik durumları ile e-defter ve defter beyan sistemi ile finansal tablo düzenlemelerine ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Sirküler için tıklayınız.

https://www.turmob.org.tr/sirkuler/detailPdf/f7184e55-7560-4103-bb2a-eeff07696ecf/ozel-sirkuler–2023-yilinda-tutulacak-defterler-ve-tasdik-durumlari–e-defter–defter-beyan-sistemi-

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.