Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Aralık 2022

Sirküler No: 482


Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulunun kararı ile 2023 yılından itibaren sigortaya tabi
mevduat ve katılım fonu tutarı 200 Bin TL den 400 Bin TL ye çıkarılmıştır.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221222-7.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.