22 12, 2022

Mevduatta sigorta limiti 400 Bin TL ye çıkarıldı.

2022-12-22T10:40:57+03:00Aralık 22nd, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 22 Aralık 2022 Sirküler No: 482 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulunun kararı ile 2023 yılından itibaren sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 200 Bin TL den 400 Bin TL ye çıkarılmıştır. Karar için tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221222-7.pdf

9 10, 2022

Sigorta Primi Ödenmediği Halde Yasal Deftere Gider Olarak İşlenebilir mi?

2022-10-09T18:31:34+03:00Ekim 9th, 2022|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 09 Ekim 2022 Sirküler No: 662 Konuyu Danıştay Üçüncü Dairesinin bir kararı ile (Esas: 2018/5789, Karar: 2021/6041, Tarih: 13.12.2021) açıklayalım. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun " Primlerin Ödenmesi" başlıklı 88. maddesinin 11. fıkrasında da; Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmeyen prim tutarlarının gelir vergisi ve kurumlar vergisinin hesaplanmasında [...]

19 07, 2022

İşçilere Görev Nedeniyle Ödenen Harcırahlar Sigorta Primine Tabi midir?

2022-07-19T09:10:49+03:00Temmuz 19th, 2022|Kategoriler: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 19 Temmuz 2022 Sirküler No: 609 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3’üncü maddesinde “harcırah”, bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder. İşçilere harcırah ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse ne kadar ödenecek olduğu işverenlerin takdirindedir. Ancak, işverenler 6245 sayılı Kanunda belirlenen tutarlar [...]

25 05, 2022

Şahıs sigorta primleri, vergiye tabi ücretin brüt tutarından indirilebilir

2022-05-25T23:14:44+03:00Mayıs 25th, 2022|Kategoriler: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 26 Mayıs 2022 Sirküler No: 314 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde ise "Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, [...]

Go to Top