Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Aralık 2022

Sirküler No: 483


Gelir idaresince, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine
tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri yeni bir belirleme yapılıncaya kadar uzatılmıştır.
Buna göre 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme
süreleri, ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Sirküler için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/node/166833

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.