Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
22 Aralık 2022

Sirküler No: 484


Gelir idaresince, mükelleflerin vergi kanunlarından kaynaklanan vergi dairesinden olan iade
alacaklarının mahsup edilebileceği borçlara ilişkin açıklamaların yer aldığı “Vergi İade
Alacaklarının Mahsubuna İlişkin Rehber” hazırlanmıştır.
Söz konusu Rehberde;
 Gelir ve kurumlar vergisinde tevkif yoluyla kesilen vergilerin mahsuben iadesi,
 Geçici verginin mahsuben iadesi,
 Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili vergi hatalarından kaynaklanan iade işlemleri,
 Katma değer vergisinden kaynaklanan iade alacaklarının mahsup edilebileceği borçlar,
 6183 sayılı Kanuna göre nakden iade aşamasına gelen alacakların mahsup edilebileceği
borçlar,
 Mükelleflerin vergi dairesinden olan iade alacaklarının mahbup edebileceği borçlara ilişkin
özet tablo,
gibi konular hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Rehber için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/vergi_iade_alc_ma hs_ilskn_rehber.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.