Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Kasım 2023

Sirküler No: 847


KGK tarafından yayımlanan Yüksek Enflasyonlu Bir Ekonomide Finansal Raporlama Hakkında Uygulama Rehberi ile; para birimi yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi olan işletmelerin finansal tablolarında sunulan tutarların raporlama dönemi sonundaki cari değeri üzerinden ifade edilecek şekilde düzeltileceği, bu düzeltme işleminin işletmelerin tâbi olduğu finansal raporlama çerçeveleri uyarınca sunmaları zorunlu olan konsolide finansal tablolar da dâhil, bütün finansal tabloları için gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Rehber ve ayrıntıları için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.