Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
21 Ocak 2022

Sirküler No: 195


Gelir İdaresi Başkanlığının 10 Ocak 2022 tarihli duyurusu ile;

-01/01/2022 tarihi itibarıyla e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerden; Geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, mali mühür veya elektronik imza ile “e-Defter Uygulaması”na giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

-Öteden beri e-Defter uygulamasına dahil olan mükelleflerin; 2021 hesap dönemi için yapmış oldukları “Berat Yükleme Tercihi” 2022 hesap dönemi için de geçerli olacaktır.

Duyuru ekte yer almaktadır.

EK- Gelir idaresinin E-defter berat duyurusu

https://www.edefter.gov.tr/dosyalar/duyurular/Aylik_veya_3_aylik_berat_yukleme_DUYURUSU.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.