7 04, 2024

Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı?

2024-04-07T18:34:45+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 1021 Bireysel Emeklilik Süreleri EYT Emekliliğinde Dikkate Alınır mı? Ülkemizde zorunlu sigorta yanında isteğe bağlı sigorta da bulunmakta ayrıca SGK çatısı altında olmayan ancak yetki verilmiş özel emeklilik şirketleri tarafından isteğe bağlı BES ve daha sonra cayma hakkı tanıyan önce zorunlu daha sonra isteğe bağlı [...]

4 04, 2024

Kişinin Birden Fazla 4/1-b Kapsamında Olması Durumunda Sigortalılık

2024-04-04T09:29:35+03:00Nisan 4th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1020 Kişinin Birden Fazla 4/1-b Kapsamında Olması Durumunda Sigortalılık Kişinin birden fazla 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında olması durumunda sigortalılık durumu işçin 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine bakacağız. 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, prime [...]

4 04, 2024

Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilip Edilemeyeceği

2024-04-04T09:26:56+03:00Nisan 4th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1019 Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshedilip Edilemeyeceği Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmünce “kadın işçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile iş sözleşmesini sona erdirmesi” kıdem tazminatına hak kazanma halidir. Bu düzenleme kuşkusuz aile birliğini koruma [...]

4 04, 2024

Tutukluluk Halinin İş Akdinin Feshine Etkisi

2024-04-04T09:22:09+03:00Nisan 4th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 1018 Tutukluluk Halinin İş Akdinin Feshine Etkisi 4857 sayılı İş Kanunu’nun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığını düzenleyen 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (IV) numaralı bendine göre, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın ihbar süresini aşması halinde, iş [...]

31 03, 2024

7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı

2024-03-31T10:44:14+03:00Mart 31st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 31 Mart 2024 Sirküler No: 1017 7 Meslekte Daha Meslek Standartı Yayımlandı Resmi Gazete'nin 31 Mart 2024 tarihli nüshasında Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan 2024/1 sayılı Tebliğ ile 7 adet ulusal meslek standartı yayımlandı. Detaylı bilgi için Tebliğ ve Eklerini inceleyiniz. 20240331-3-1 Prozon Bordro ve [...]

29 03, 2024

Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi

2024-03-29T18:56:14+03:00Mart 29th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 29 Mart 2024 Sirküler No: 1016 Ziraat Odası Kaydının SGK Hizmetine Etkisi SGK tarafından yayımlanan 21 Mart 2024 tarihli 2024/4 sayılı Genelge gereği, Ziraat Odası Kaydının usulüne uygun olmadığı SGK Denetim Elemanları tarafından tespit edilmesi halinde, sigortalılık tespiti için varsa Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğü kaydı geçerli sayılacaktır. Genelgeyi İnceleyiniz. [...]

28 03, 2024

Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi

2024-03-28T18:33:53+03:00Mart 28th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 1015 Banka Promosyonu İmzalanan Banka Listesi SGK yayımladığı Basın Duyurusu ile 19 adet banka ile emekli promosyonu imzaladığını bildirdi. Detaylı bilgi için lütfen Basın Duyurusunu inceleyiniz. SGK Basın Duyurusu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un [...]

26 03, 2024

SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı

2024-03-26T09:07:02+03:00Mart 26th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 26 Mart 2024 Sirküler No: 1014 SGK, Emekliler İçin Banka Promosyonu Hakkında Duyuru Yaptı SGK yayımladığı 25 Mart 2024 tarihli Duyurusunda emekliler için banka promosyonu konusunda bankalara başvurulması gerektiğini bildirdi. Duyuru için tıklayınız. banka promosyonu Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan [...]

22 03, 2024

Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir

2024-03-22T09:11:57+03:00Mart 22nd, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 22 Mart 2023 Sirküler No: 1013 Hesap Hareketlerinin İncelenmesi KVK İhlalidir 22 Mart 2024 tarihli 32497 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 13.02.2024 tarihli 2020/36976 başvuru numaralı Anayasa Mahkemesi kararında; iş sözleşmesini fesih eden işverenin, işçisinin bilgisi ve rızası dışında hesap hareketlerini incelemesi özel hayata saygı kapsamındaki kişisel verilerin korunması isteme [...]

21 03, 2024

BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi

2024-03-21T09:29:48+03:00Mart 21st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mart 2024 Sirküler No: 1012 BES Kısmen Ödeme Yönetmeliği Yürürlüğü Ertelendi 21 Mart 2024 tarihli Yönetmelik değişikliği ile Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelik hükümleri 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe gireceği düzenlenmiştir. Yönetmelik değişikliği için tıklayınız. 21 Mart 2024 PERŞEMBE Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı [...]

Go to Top