Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Şubat 2023

Sirküler No: 572


Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun ile 7326 sayılı Kanunlara göre vadesi gelen taksit ödemelerinin yeni vadeleri, deprem bölgesi illerde mücbir sebep halinin bitim tarihi sonrasına ertelenmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-15.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.