Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
23 Şubat 2023

Sirküler No: 571


Prefabrik yapı ile konteynerlerin ülke çapında 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) tesliminde (kurulum ve montaj işleri dâhil), KDV oranı % 1 düşürülmüştür.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230223-14.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.