Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Eylül 2023

Sirküler No: 799


Gelir İdaresince;

-509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması kapsamında sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin imzalanması ile raporlarının ise mali mühür ve zaman damgalı olarak onaylanması ve oluşturulan raporların Başkanlık sistemine aktarılması süreçleri e-Sigorta Poliçesi teknik kılavuzunda açıklanmıştır.

Kılavuz için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.