19 05, 2022

e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Yayımlandı

2022-05-19T23:31:44+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 310 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin mali mühür ile raporlarının ise mali mühür ve [...]

28 03, 2022

SGK E-Sigorta Şifresinin İptal İşlemleri Hangi Durumlarda Mümkündür?

2022-03-28T16:41:17+03:00Mart 28th, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 28 Mart 2022 Sirküler No: 533 E-Sigorta Sözleşmesinin 8’inci maddesinde “ İşyerinin başka ünite bölgesine nakli, devri, intikali, kapanması, terki, tasfiyesi, tescil işleminin iptali veya işverenin ölümü, fiil ehliyetinin sınırlanması, iflası, gaipliğine karar verilmesi ya da yetkili kişinin; değişmesi, fiil ehliyetinin sınırlanması, gaipliğine karar verilmesi, yetkisinin kaldırılması ya da ölümü gibi [...]

Go to Top