e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu Yayımlandı

2022-05-19T23:31:44+03:00Mayıs 19th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 20 Mayıs 2022 Sirküler No: 310 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması getirilmiştir. Bu kapsamda sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin mali mühür ile raporlarının ise mali mühür ve [...]