Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Mayıs 2022

Sirküler No: 310


509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Elektronik Sigorta Poliçesi (e-Sigorta Poliçesi) Uygulaması getirilmiştir.

Bu kapsamda sigorta, emeklilik ve reasürans şirketleri ile sigorta ve emeklilik aracılarının kağıt ortamda düzenlediği sigorta poliçelerinin elektronik ortamda düzenlemesi ve oluşan elektronik belgelerin mali mühür ile raporlarının ise mali mühür ve zaman damgalı olarak onaylanması ve oluşturulan raporların Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması süreçleri e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzunda açıklanmıştır.

Kılavuz, e-Poliçe Uygulamasına ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgileri vermek amacıyla hazırlanmış olup, ekte yer almaktadır.

EK- e-Sigorta Poliçesi Teknik Kılavuzu

https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Sigorta_Policesi_Teknik_Kilavuzu_V1.0.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.