Sirküler

No: 332

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Ocak 2021


23.01.2021 tarih ve 31373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 22.01.2021 tarihli 3432 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan,
  • Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan,

sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 01.01.2021-31.12.2021 döneminde de;

  • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde,
  • Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde,
  • Üniversite hastanelerinde,

sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır.

Başka bir ifade ile 2020 yılında da uygulanmakta olan bu uygulama söz konusu Cumhurbaşkanı Kararıyla 2021 yılında da geçerli olacak şekilde düzenlenmiştir.

Buna göre; prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular ve GSS’liler, sağlık hizmetlerinden 2021 yılı içerisinde de ücretsiz yararlanacaklardır.

 

Cumhurbaşkanı Kararları ve İlgili Kanun Maddesi İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.