Sirküler

No: 328

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2021


Resmi Gazete’nin 15.01.2021 tarihli 31365 sayılı nüshasında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınan 22.12.2020 ve 2020/966 tarih sayılı Kararında; “veri sorumluluları tarafından kişilerin telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim kanallarına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturacak şekilde üçüncü kişilerin kişisel verilerini içeren ekstre, fatura vb. belgelerin gönderilmesinin önlenmesini teminen, veri sorumluları tarafından kendilerine bildirilen iletişim bilgilerinin doğruluğunu teyit edecek mekanizmaların oluşturulması adına gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karar Metni İçin Tıklayınız….

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.