Sirküler

No: 327

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Ocak 2021


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 24.12.2020 tarihli ve 16692929 sayılı Genel Yazısı ile;

2021/Temmuz ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren

hatalı teşvik kaydı bulunan işyerlerince, cari ayda aynı veya farklı teşvik kanun numaralı aylık prim ve hizmet/muhtasar prim ve hizmet beyannamesi düzenlenemeyecek olup, hatalı teşvik kaydı bulunan işverenlerin, hatalı teşvik listesindeki kayıtları düzeltilmediği sürece 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesi kapsamında geriye yönelik teşvik değişikliği talepleri de işleme alınmayacaktır”

düzenlemesi yapılmıştır.

Genel Yazı için tıklayınız.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.