Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Temmuz 2020

Sirküler No: 198

İşyeri tescil tarihinin geriye çekilmesi halinde SGK idari para cezası uygular mı?

Süresinde verilmemiş olan işyeri bildirgesi için idari para cezası uygulanmış olması halinde, sonradan işyeri tescil tarihinin geriye çekilmesi durumu ortaya çıkarsa tekraren SGK tarafından idari para cezası uygulanmamaktadır.

Örneğin; (X) sigortalısının 01/07/2020 tarihinde sigortasız çalıştığının tespit olunduğu ve bu tespite istinaden işyerinin 01/07/2020 tarihi itibariyle 5510 sayılı Sostal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına alınarak işyeri bildirgesinin verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulandığı, ancak aynı işyerinde 29/06/2020 tarihinde sigortalılık bildirimi yapılmamış bir başka işçinin de çalıştırıldığının tespit edilmesi nedeniyle işyerinin 5510 sayılı Kanun kapsamına alınış tarihinin 29/06/2020 tarihi olarak tashih edildiği varsayıldığında, işverene işyeri bildirgesinin verilmemesinden dolayı SGK tarafından tekrar idari para cezası uygulanmayacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.