Sirküler

No: 197

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
16 Temmuz 2020


Muhtelif zamanlarda çıkarılan genelge ve e-postaların gözden geçirilerek güncel çalışma ve bilgiler ışığında yeniden ele alınması ve birleştirilmesi ile idari para cezasına konu fiiller, söz konusu fiilleri işleyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları için SGK tarafından yapılacak iş ve işlemler 01.04.2020 tarihli 2020/8 sayılı Genelge’de topyekün toplanmıştır. Genelge ekinde, idari para cezası tebligat formlarına yer verilmiştir.

Genelge için tıklayınız…

Genelge eki için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.