Sirküler

No: 199

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Temmuz 2020


Adi şirketlerde ortaklardan birinin ortaklıktan ayrılması halinde işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü bulunmadığından işyeri bildirgesi verilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır.

Ancak, gerek hisse devriyle, gerekse ortaklardan birinin ortaklıktan çıkmasıyla ortak sayısının bire düşmesinin adi ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurması ve müstakil yapısı ortadan kalkan ortaklığın işlettiği yeni işverenin gerçek kişi olması sebebiyle bu durumun işletmenin devri mahiyetinde olması, devir tarihini yani ortak sayısının bire düştüğü tarihi takip eden 10 gün içinde işyeri bildirgesinin verilmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Örneğin; 2 gerçek kişiden oluşan XY adi ortaklığının ortaklarından (C)’nin 13/07/2020 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılması durumunda, (D) gerçek kişisi tarafından (C) gerçek kişisinin ortaklıktan ayrılma tarihini takip eden 10 gün içinde (23/07/2020 tarihine kadar) işyeri bildirgesinin verilmemesi halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.