Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Temmuz 2022

Sirküler No: 618


4447 sayılı Kanunun 50’nci maddesine göre; işsizlik sigortasının ödenme süresi içinde ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı işsizlik ödeneği miktarından fazla olamaz.

Ayrıca, Kanunun 52’nci maddesine göre; hastalık ve analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazanan sigortalı işsizlerin işsizlik ödeneklerinin ödenmesi bu durumların devamı süresince durdurulur.

Bu düzenlemelere göre; işsizlik ödeneği süresinde geçici iş göremezlik hali ile karşılaşıldığında, öncelikle SGK tarafından ödenmesi gereken geçici iş göremezlik ödeneği ödenir, ancak bunun miktarı her halükârda işsizlik ödeneğinden fazla olamayacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.