7 04, 2024

Kredi kartı faiz oranları artırıldı, KKM süresi uzatıldı

2024-04-07T09:27:33+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 975 Kredi kartı faiz oranları artırıldı, KKM süresi uzatıldı TCMB tebliğleri ile; -6 Nisan 2023 den başlamak üzere Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Akdi Faiz Oranı %3,66 dan %4,25 e, azami gecikme faiz oranı ise %4,55 e çıkarılmıştır.   - Gerçek kişilerin 31/3/2024, tüzel kişilerin ise 30/6/2023 tarihi itibarıyla bankalarda [...]

7 04, 2024

Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için limitler düşürüldü

2024-04-07T09:22:44+03:00Nisan 7th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 07 Nisan 2024 Sirküler No: 974 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler için limitler düşürüldü Doğrudan bağımsız denetime tabi olan şirketler arasına; -15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi şirketlerden; a) Aşağıdaki hak veya lisanslardan en az ikisine sahip [...]

4 04, 2024

İşveren tarafından personelin kendisi, eş ve çocukları adına yapılan sağlık sigortası prim ödemelerde gelir ve damga vergisi

2024-04-04T12:59:20+03:00Nisan 4th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 973 İşveren tarafından personelin kendisi, eş ve çocukları adına yapılan sağlık sigortası prim ödemelerde gelir ve damga vergisi Personelin kendisi, eşi veya çocukları için yıllık olarak düzenlenen tamamlayıcı sağlık sigortası poliçesine ait primlerin Şirketiniz tarafından ödenmesi halinde prim tutarlarının çalışana yapılan net ücret ödemesi olarak kabul edilerek her [...]

4 04, 2024

Ücretlilere nakdi olarak ödenecek yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi

2024-04-04T12:56:48+03:00Nisan 4th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Nisan 2024 Sirküler No: 972 Ücretlilere nakdi olarak ödenecek yemek bedelinin gelir vergisinden istisna edilmesi Şirketi bünyesinde yemek hizmeti verilmeyen vardiyalarda çalışan personelinize nakit olarak yapılan yemek bedeli ödemelerinin; fiilen çalışılan günlere ait olması, bir günlük tutarının 2023 yılında 110 TL'yi, 2024 yılında 170 TL'yi aşmaması ve bu personele işyerinde veya müştemilatında [...]

2 04, 2024

FAST limitleri bireysel ödemelerde 100 Bin, işyeri ödemelerinde 250 Bin TL ye yükseltildi

2024-04-02T10:42:43+03:00Nisan 2nd, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 02 Nisan 2024 Sirküler No: 971 FAST limitleri bireysel ödemelerde 100 Bin, işyeri ödemelerinde 250 Bin TL ye yükseltildi TCMB açıklaması ile FAST işlem tutar limitleri 4 Nisan 2024 itibarıyla para transferlerinde 100.000 TL'ye, FAST-TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek işyeri ödemelerinde ise 250.000 TL'ye yükseltilecektir. Açıklama için tıklayınız. Prozon [...]

1 04, 2024

Reeskont işlemlerinde faiz oranı %50,75 e yükseltildi

2024-04-01T09:33:48+03:00Nisan 1st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Nisan 2024 Sirküler No: 970 Reeskont işlemlerinde faiz oranı %50,75 e yükseltildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca; vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Tebliğ için tıklayınız. [...]

1 04, 2024

2024/Nisan vergi takvimi

2024-04-01T09:19:56+03:00Nisan 1st, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 01 Nisan 2024 Sirküler No: 969 2024/Nisan vergi takvimi 2024/Nisan vergi takvimi için tıklayınız. Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Proventus'un teknoloji şirketi olan Prozon'un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında! Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı... Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap [...]

28 03, 2024

Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 5 Nisana uzatıldı

2024-03-28T20:07:14+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 968 Yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi 5 Nisana uzatıldı Gelir idaresi sirküleri ile; -1 Nisan 2024 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2023 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 5 Nisan 2024 Cuma günü sonuna kadar, [...]

28 03, 2024

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Bireysel Danışman Alımı

2024-03-28T10:56:08+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 967 Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Bireysel Danışman Alımı Türkiye Yeşil Sanayi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK) tarafından üç ayrı bileşen ile uygulanan ve Dünya Bankası tarafından finanse [...]

28 03, 2024

Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası

2024-03-28T10:53:53+03:00Mart 28th, 2024|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Mart 2024 Sirküler No: 966 Şirket aktifinde kayıtlı taşınmaz satışında KDV ve KV istisnası -Şirket tarafından farklı yıllarda çok sayıda gayrimenkul alım-satımının yapılması taşınmaz ticareti ile  uğraşıldığına karine teşkil edeceğinden, söz konusu taşınmazların satışından elde edilecek kazançların Kurumlar Vergisi Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilmesi [...]

Go to Top