Hazine kâğıtlarından elde edilen gelirlere uygulanan stopaj %0 a düşürüldü

2021-12-23T23:10:38+03:00Aralık 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Aralık 2021 Sirküler No: 162 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı  Karar ile 22/12/2021 ile 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, ; - Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları  ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir [...]