Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Aralık 2021

Sirküler No: 162


22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4937 sayılı  Karar ile 22/12/2021 ile 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) iktisap edilen, ;

– Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet tahvili ve Hazine bonoları  ile varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

 

EK- 21/12/2021 tarihli ve 4937 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-12.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.