Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Aralık 2021

Sirküler No: 163


Gelir İdaresi tarafından yayımlanan Duyuru ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1) Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş Yapacak Mükelleflerin Dikkatine

2022 hesap döneminden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellefiyet statüsünden “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutacak mükellefiyet statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin; basvuru.defterbeyan.gov.tr adresinden, 01.01.2022 tarihinden itibaren başvuru yapmaları ve portal.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden “2022 Yılı Karşılama Ekranına Onay” vermeleri ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri” menüsünden “Defter Durum” kontrollerin yapmaları gerekmektedir.

Mükellefiyet ve defter durumunuzu dikkate alarak, 2022 hesap dönemi öncesinde bilanço usulüne göre defter tuttuğunuz hesap dönemleri için (2022 hesap dönemi hariç)  “Bilançoya Geçiş Yap” işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

2) İşletme Hesabı Esasından Bilanço Usulü Esasın Geçiş Yapacak Mükelleflerin Dikkatine

2022 hesap döneminden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden “Bilanço Usulü Esasına” göre defter tutan mükellef statüsüne geçiş yapacak mükelleflerin, 01.01.2022 tarihinden itibaren portal.defterbeyan.gov.tr adresine giriş yaparak “2022 Yılı Karşılama Ekranına” onay” vermesi ve “Sistem Yönetimi → Defter İşlemleri → 2022 Yılı → İşletme Defteri → İşlem Yap” adımlarını uygulayarak “2022 Yılı Bilanço Geçiş” işlemlerini tamamlaması gerekmektedir.

3) 2022 Yılından Önce Sistemi Kullanan ve Halen Sistemi Kullanmaya Devam Edecek Mükelleflerin Dikkatine

Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2022 Yılı Defter İşlemlerinin” aktif duruma getirilmesi için yeniden başvuru yapmalarına gerek bulunmamakta olup, 01.01.2022 tarihinden itibaren karşılama ekranına onay vermek suretiyle “2022 Defter İşlemlerini” aktif duruma getirmelere yeterlidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.