Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Aralık 2021

Sirküler No: 161


22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4938 sayılı  Karar ile;

Kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi kapsamındaki benzin, motorin, LPG Otogaz ve LPG Tüpgaz ile benzeri malların hazlihazırda sıfır olarak uygulanan ÖTV tutarlarının, her bir mal için;

-Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun baz fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak azalış olması durumunda, azalış tutarı kadar ÖTV artırılarak uygulanması,

-Söz konusu fiyatlarda artış olması durumunda ÖTV tutarının değiştirilmemesi, ancak artış suretiyle belirlenen her bir yeni fiyat, baz fiyat kabul edilmek suretiyle uygulanması,

-ÖTV artışının, 2/4/2020 tarihindeki ÖTV tutarlarına (benzinde 2,5265 TL; motorinde 2,0559 TL; LPG’de 1,7780 TL) ulaşması halinde ise, ilgili mal bakımından eşel-mobil sisteminin sona erdirilmesi, sağlanmaktadır.

Bununla birlikte,  söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca belirlenen ÖTV tutarları, eşel-mobil sistemi uygulaması çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığının internet sayfasında duyurulacaktır.

EK- Eşel-Mobil sistemine dair Yeni Karar

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Cumhurbaskani_Karari/4938_otv_ck.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.