Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
24 Aralık 2021

Sirküler No: 160


-22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı  Karar ile; tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarına uygulanacak stopaj oranı %10 a düşürülmüştür.

EK- Kar paylarında stopaj oranlarına dair Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-11.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.