Kar paylarından yapılan stopaj oranı düşürüldü

2021-12-23T23:06:48+03:00Aralık 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Aralık 2021 Sirküler No: 160 -22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4936 sayılı  Karar ile; tam mükellef kurumlar tarafından dağıtılan kâr paylarına uygulanacak stopaj oranı %10 a düşürülmüştür. EK- Kar paylarında stopaj oranlarına dair Karar https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-11.pdf