7 07, 2022

Akaryakıt -LPG lisans sahiplerinin teminat verme süresi, 1 Ağustos 2022 ye uzatıldı

2022-07-07T23:25:47+03:00Temmuz 7th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 356 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

27 05, 2022

Akaryakıt ve LPG dağıtım/bayi lisans sahiplerinin teminat verme süresi Haziran sonuna uzatıldı

2022-05-27T09:22:59+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 317 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

23 12, 2021

Akaryakıt ürünlerinde, eşel-mobil sistemine dair Yeni Karar yayımlandı

2021-12-23T23:08:48+03:00Aralık 23rd, 2021|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 24 Aralık 2021 Sirküler No: 161 22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4938 sayılı  Karar ile; Kamuoyunda bilinen adıyla Eşel-Mobil Sistemi kapsamındaki benzin, motorin, LPG Otogaz ve LPG Tüpgaz ile benzeri malların hazlihazırda sıfır olarak uygulanan ÖTV tutarlarının, her bir mal için; -Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Enerji [...]

Go to Top