13 07, 2022

Vergi iadeleri ile açılan davalarda yürütmeyi durdurma için teminat verilmesi gerekmeyecek

2022-07-13T22:50:06+03:00Temmuz 13th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Temmuz 2022 Sirküler No: 362 Anayasa Mahkemesi’nin 1/6/2022 tarihli ve E.: 2022/14, K.: 2022/70 sayılı Kararı ile; -2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27 nci maddesi uyarınca vergi kanunları uyarınca iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde 50’si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyeceğini öngören hüküm iptal [...]

13 07, 2022

Kefalet senetleri de vergi uygulamalarında teminat olarak kabul edilecek

2022-07-13T22:48:27+03:00Temmuz 13th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Temmuz 2022 Sirküler No: 361 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğindeki değişiklikle; 6183 sayılı Kanun kapsamında teminat alınmasını gerektiren durumlarda Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerinin de teminat olarak kabul edileceği, İhtiyaten haczedilen muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da [...]

7 07, 2022

Akaryakıt -LPG lisans sahiplerinin teminat verme süresi, 1 Ağustos 2022 ye uzatıldı

2022-07-07T23:25:47+03:00Temmuz 7th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 08 Temmuz 2022 Sirküler No: 356 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

27 05, 2022

Akaryakıt ve LPG dağıtım/bayi lisans sahiplerinin teminat verme süresi Haziran sonuna uzatıldı

2022-05-27T09:22:59+03:00Mayıs 27th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 27 Mayıs 2022 Sirküler No: 317 Bilindiği üzere, 213 sayıl Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikle,  5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, [...]

Go to Top