21 07, 2022

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Dışında Geçirilen Süreler %50’den %75’e Yükseltildi

2022-07-21T10:01:31+03:00Temmuz 21st, 2022|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Temmuz 2022 Sirküler No: 612 21 Temmuz 2022 tarihli 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Temmuz 2022 tarihli 5806 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar gereği gelir vergisi stopajı teşviği kapsamında söz konusu bölgeler ve merkezlerde çalışan personelin toplam sayısına veya teşviğe konu edilen toplam çalışma sürelerine [...]

13 07, 2022

Ar-Ge ve tasarım personeli için asgari ücret istisnasının uygulanması

2022-07-13T22:46:18+03:00Temmuz 13th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Temmuz 2022 Sirküler No: 360 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; Ar-Ge, tasarım ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan ve asgari geçim indirimi düşüldükten sonra kalan gelir vergisinin; belli oranları muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle [...]

29 05, 2022

Ar-ge faaliyetlerine ilişkin gelir vergisi stopaj teşviki uygulanmasına yönelik açıklamaları içeren Tebliğ yayımlandı

2022-05-29T23:16:03+03:00Mayıs 29th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 30 Mayıs 2022 Sirküler No: 321 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde ve 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde gelir vergisi stopaj teşvikine yönelik olarak 21/12/2021 tarihli ve 7346 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci ve 28 [...]

4 01, 2022

KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; – 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı – 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı açıklandı

2022-10-31T10:38:08+03:00Ocak 4th, 2022|Categories: KOSGEB Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , , |

Yunus Ersoy Yatırım Teşvikleri Danışmanı 04 Ocak 2022 Sirküler No: 1 KOBİ ölçeğindeki firmaların proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla; - 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı - 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı açıklandı. Rehber için tıklayınız.

Go to Top